Waardebepaling

Syntacc Valuation is gespecialiseerd in het bepalen van de waarde van ondernemingen en aandelen. Wij zijn niet gelieerd aan financiele instellingen of accountantsbureaus en werken derhalve volledig onafhankelijk. In steeds meer situaties is het nodig of gewenst de waarde van een onderneming te bepalen. Enkele voorbeelden zijn:

- Bedrijfsopvolging
- Koop of verkoop van een onderneming
- Conflictsituaties/geschillen:

 
Uitkoop van mede-aandeelhouder of mede-vennoot
Echtscheiding

- Schadeprocedures
- Fiscale doeleinden, zoals schenking en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
- Impairmentvraagstukken

Daarnaast sturen steeds meer ondernemingen op aandeelhouderswaarde met behulp van Value Based Management. Hierbij worden investeringsprojecten en bedrijfsonderdelen beoordeeld op de mate waarin zij waarde toevoegen aan de onderneming.

De register valuators van Syntacc hebben de ervaring en deskundigheid om de waarde van uw belang in al deze situaties te bepalen en uit te werken in een goed onderbouwd deskundigenrapport en u te adviseren bij waardecreatie binnen uw onderneming.

Syntacc Valuation maakt deel uit van Syntacc Corporate Finance BV, een team van specialisten, dat zich bezighoudt met advisering in bijzondere situaties zoals bedrijfsovernames en bedrijfsopvolging, insolventiebegeleiding, herstructureringen en interim management.

Misverstanden >>
Opdrachtgevers >>
Werkwijze >>